Ukidanje roaminga u EU – sve najvažnije točke

Fotografija članka: Ukidanje roaminga u EU – sve najvažnije točke

Napokon su se isplatili napori Europske Unije da se ukinu visoki troškovi roaminga unutar zajednice te su operateri snizili troškove za stotine milijuna prepaid i postpaid korisnika.  Ali što zapravo ukidanje roaminga znači?

Oglas

Uvod

Unatoč velikom protivljenju operatera i mjesecima odgađanja, 15. lipnja stupila je na snagu europska uredba „Roam Like at Home“ po kojoj mobilni operateri ne smiju naplatiti dodatni iznos za korištenje vašeg mobitela kad ste u nekoj od zemalja Europske Unije, a u odnosu na iznos koji plaćate u matičnoj državi.

Uredba se već primjenjuje na sve postojeće i nove korisnike te ne morate napraviti baš ništa da biste koristili Roam Like at Home. Odlučio sam napisati ovu temu kako bih objasnio korisnicima što to za njih stvarno znači te odgovorio na najčešća pitanja i nedoumice. A kontaktirao sam tri najveća mobilna operatera u Hrvatskoj kako bi oni dodatno pojasnili hoće li i kako provoditi ograničenja te što je sa onim stavkama koje nisu navedene u službenim priopćenjima.

Glavne točke

Najvažnije vjerojatno svima, da više nećemo morati brinuti oko dolazni poziva tijekom boravka u EU ili EEA jer kad se javimo više neće biti naplaćena nikakva naknada. To svakako puno znači i ljudima koji žive u pograničnim područjima te im se telefoni u određenim situacijama radi signala automatski prespajaju na operatera u drugoj zemlji.

U osnovi ova direktiva jamči svim građanima EU da se odlazni pozivi, sms i podatkovni promet troše iz tarife koju korisnik plaća u matičnoj zemlji, dok god je na teritoriju EU/EEA. A u slučaju da korisnik nema tarifu sa uključenim minutama, porukama ili megabajtima, za korištenje istog plati cijenu istu jediničnoj cijenu kao što je ona u matičnoj zemlji.

No ipak, operaterima je omogućena primjena nekih ograničenja kako bi osigurali pravednu upotrebu, odnosno korisnik ne bi zloupotrijebio te stvorio prevelik trošak operateru (primjerice neograničeni internet). U slučaju da operater odluči sebe zaštiti uvođenjem sigurnosnog limita, mora jasno i unaprijed informirati korisnika o takvom ograničenju te obavijestiti o eventualnom prelasku limita. Regulacija EU osigurava da ograničenja na podatkovni promet pokriju normalne obrasce korištenja većine putnika, a u slučaju kad osoba prekorači limit može platiti do najviše 7,7 eura + PDV po gigabajtu.

Iznimke

Prema regulaciji, osoba u EU može koristiti Roam at Home pod uvjetom da je u periodu od 4 mjeseca više vremena provela u matičnoj zemlji nego li u drugim zemljama EU. U slučaju da nastanu dodatni troškovi, korisnike se potiče da odbiju platiti troškove i ulože prigovor operateru. U slučaju da operater inzistira, korisnik u spor treba uključiti HAKOM.

Ono što uredba ne regulira su međunarodni pozivi (oni pozivi koje korisnik iz matične zemlje učini prema inozemstvu) te su operateri slobodni sami formirati cijene za takve pozive. Dolazni su pak pozivi prema uredbi potpuno besplatni neovisno nalazite li se u Hrvatskoj ili u nekoj drugoj zemlji EU.

Što kažu operateri?

Priupitao sam operatere što će biti sa korisnicima koji otprije imaju tarife sa povoljnijim roamingom na što su se svi jasno složili kako će se roaming cijene prilagoditi domaćim cijenama za prostor EU/EEA dok će oni koji imaju tarife sa povoljnijim roamingom izvan država ovog područja zadržati svoje uvjete kao i do sada.

Vezano za korisnike sa neograničenim podatkovnim prometom u tarifama ili opcijama, njima će se u roamingu dodijeliti određena ograničena količina prometa, kažu iz Tele2. Vip se složio sa ovime i oba su operatera naglasili kako se „Homebox“, „pokućni Internet“ i slične fiksne bežične usluge ne smiju koristiti u romingu.

Sve nas zanima hoće li rasti cijena mobilnih usluga u Hrvatskoj kao rezultat manjeg dohotka operatera radi niže naplate usluga u roamingu. Vip kaže kako je još rano za govoriti o bilokakvoj promjeni cijena te da će to ovisiti o učincima nove roaming regulacije. Ostali operateri nisu komentirali

HT, Tele 2 i Vip jasno ističu kako pozivi iz Hrvatske prema drugim zemljama (neovisno jesu li u EU/EEA) nisu obuhvaćeni roaming regulacijom te da i dalje vrijede sva postojeća pravila sukladno uvjetima iz tarifa i opcija koje korisnik koristi. Vipnet još kaže da na razini Europske Unije prate inicijative vezane uz regulacije cijena međunarodnog prometa  (European Electronic Communications Code) te će po finalnim odlukama na razini EU i detaljnoj analizi učinaka istih donijeti konačne odluke vodeći računa o zadovoljstvu korisnika.

Ono o čemu su operateri najviše pričali jest pravedna upotreba i prekomjerno korištenje. Ističu kako operateri imaju pravo sukladno propisima korisniku odrediti primjenjivu količinu usluge te da će pravovremeno obavijestiti korisnika o dosezanju praga i iznosu naknada. Niti jedan operater nije rekao da će od korisnika tražiti prelazak na drugog operatera ako se u nekoj zemlji nalazi duže nego li u matičnoj kroz četiri mjeseca, ali da će naplatiti dodatne naknade za roaming ukoliko korisnik prekorači svoju tarifu ili vremensko ograničenje (duži boravak izvan u EU nego li u Hrvatskoj u zadnjih 4 mjeseca).

Dodatne naknade VIP – U pravilu se za podatkovni promet nakon prekoračenja plaća prema domaćoj cijeni za MB u HR uvećanoj za dodatnu naknadu tzv. veleprodajne roaming usluge koja je propisana EU roaming regulacijom koja trenutno iznosi 0,07kn/MB s PDV-om pri čemu cjelokupna cijena ne smije preći prag od 1,86 kn/MB s PDV-om. Dodatna naplata SMS poruka i poziva može biti moguća u određenim slučajevima prekoračenja fer upotrebe kako je definirano roaming regulacijom, a korisnici će prije naplate dodatne naknade koja je također jednaka iznosu veleprodajne roaming naknade (29 lipa/poziv, 9 lipa/SMS s PDV-om od 1.7.2017.) o tome dobiti personaliziranu obavijest.

Dodatne naknade HT – U slučaju primjene dodatne roaming naknade s ciljem sprječavanja zlouporabe, ista se naplaćuje povrh nacionalne cijene usluga i može iznositi najviše: 0,29 kn za odlazni poziv unutar EEA, 0,09 kn za SMS i 0,07kn/MB. Pri tome maksimalni iznosi koji se mogu naplatiti za usluge na području EEA iznositi će od 1,76 kn za odlazni poziv, 0,55 kn za SMS, i 1,86 kn/MB. Dolazni poziv na području EEA se ne naplaćuje. Obračunske jedinice u EEA u slučaju naplate dodatne roaming naknade su: odlazni poziv 30 sekundi prva minuta, kasnije 1 sekunda, dolazni poziv 1 sekunda, prijenos podataka 1 kilobajt.

Još informacija

 

Oglas
Pretplatite se na BESPLATNE
Tjedni pregled najzanimljivijih tehnoloških informacija
Poveznica se otvara u novom prozoru
Sigurnosna provjera: Upišite rezultat  2+6=

KOMENTARI


Neprimjerene komentare, poveznice, reklamiranje/promoviranje i komentare koji tematski nisu vezani uz vijest odmah ćemo ukloniti.