U Hrvatskoj izvršena certifikacija SAP-ovih konzultanata

Racunalo.com foto

SAP Edukacija dijeli se na tri glavne strukturne cjeline ovisno o ciljanoj publici tj. polaznicima edukacije. U prvoj je riječ o edukaciji za krajnje korisnike SAP aplikacija, zatim za pripadnike projektnih timova za potrebe implementacije SAP aplikacija, dok je treća cjelina za SAP konzultante. Formalno najpriznatiji status za poznavanje SAP-a kao aplikacije je status SAP Certificiranog konzultanta. Testovi za certifikaciju su strukturirani na način da obuhvaćaju sve dijelove pojedine aplikacije ili dijela rješenja. Testovi se ispunjavaju elektroničkim putem, a rezultati automatski spremaju u bazu podataka i šalju na analizu i provjeru u SAP AG Walldorf gdje se tada formalno izdaju certifikati i šalju svakom polazniku ovisno o unaprijed dogovorenoj metodi isporuke. Svaki certifikacijski test ima zadan minimum od 70% točnih odgovora za dobivanje certifikata. Najveći dio certifikacijskih ispita je potrebno završiti unutar vremenskog roka od 3 sata dok ima i onih koji traju maksimalno 2 sata.


„Certifikacijom se potvrđuje status znanja i praktičnih vještina u upravljanju i korištenju SAP-ovih aplikacija i poslovnih rješenja. Velik broj konzultanata koji je pristupio re-certifikaciji kao i znatan broj novih certifikacija pokazuju konstantu u potrebama tržišta za angažmanom lokalnih SAP-ovih stručnjaka. Na ovaj način snažno sudjelujemo u razvoju tržišta ljudskih potencijala, zadržavamo intelektualni kadar u Hrvatskoj i osiguravamo korisnicima postojanje kvalitetnih kadrova spremnih na brz i efikasan angažman na projektima.“ riječi su Tomislava Sokolića, Project Managera u SAP d.o.o., zaduženog za potporu certifkacijom procesu.


Partneri – konzultanti certificirali su se za razne segmente SAP-ovih poslovnih rješenja (npr. Human Resources, Basis, ABAP, Plant Maintenance, Sales and Distribution, Quality Management, Financial and Management Accounting, Strategic Enterprise Management, Manufacturing, SAP NetWeaver za Business Intelligence i Enterprise Portal), a certifikacija je napravljena od strane SAP AG stručnog tima za certifikaciju konzultanata, sukladno SAP-ovim procedurama i uvjetima.


„Obavili smo certifikaciju odnosno re-certifikaciju koja je u skladu sa SAP-ovim normama i pravilima, te strategiji razvoja i napredovanja partnera. Poslovna praksa sve više pokazuje da je u određenim okolnostima znatno lakše i učinkovitije organizirati certifikaciju u pojedinim zemljama koje ispunjavaju tražene preduvjete. Hrvatska je zemlja koja je definitivno zaslužila ovako nešto i prema sadašnjim rezultatima, hrvatski konzultanti su pokazali visoku razinu znanja i uspješnosti. Drago mi je da sam imala priliku posjetiti ovako lijepi grad i upoznati mnogo novih ljudi u Hrvatskoj.“ izjavila je voditeljica sturčnog tima za certifikaciju, Reka Barat.

Oglas
Oglas
Pretplatite se na BESPLATNE
Tjedni pregled najzanimljivijih tehnoloških informacija
Poveznica se otvara u novom prozoru
Sigurnosna provjera: Upišite rezultat  9+1=

KOMENTARI


Neprimjerene komentare, poveznice, reklamiranje/promoviranje i komentare koji tematski nisu vezani uz vijest odmah ćemo ukloniti.