GDi-jev sustav AKIR štiti od poplava Mađarsku

Fotografija članka: GDi-jev sustav AKIR štiti od poplava Mađarsku

GDi tvrtka-kćer u Madžarskoj „ESRI Magyarorszag“ uspješno završila razvoj na projektu te u puni rad pustila kompleksni geoinformacijski sustav „AKIR“ za potrebe mađarske Središnje agencije za vodno gospodarstvo i zaštitu okoliša (VKKI) i njezinih dvanaest regija. Riječ je o projektu vrijednom blizu milijun eura u sklopu kojeg je izrađeno i postavljen specijalizirani GIS sustav za centralnu evidenciju svih objekata, naprava i resursa za upravljanje vodnim valovima i obranu od poplava te za mapiranje, modeliranje i prognoziranje ponašanja vodnih valova i poplava za cijelu Mađarsku.

U prvoj fazi projekta „AKIR“ koja je dovršena tijekom 2009. godine dvanaest regionalnih ureda agencije VKKI opremljeno je naprednim ESRI-jevim GIS softverskim alatima „ArcGIS“ za obradu i analizu prostornih podataka za potrebe upravljanja podacima o ponašanju voda i poplava. Prošlog mjeseca je dovršena i u pogon puštena druga, konačna faza projekta „AKIR“, u kojoj su inženjeri iz GDi tvrtke-kćeri „ESRI Magyarorszag“ u Budimpešti izradili i postavili naprednu softversku aplikaciju za mapiranje poplavnih područja, prognozu eventualnih budućih poplava te cjelovito upravljanje pripadajućim podacima i dokumentima. Kako poplave na relativno niskom i ravnom terenu Mađarske, a posebice u slivu rijeke Tisze, često uzrokuju velike štete i bitno utječu na sigurnost, kvalitetu života i rada te imovinu stanovnika i gospodarstva Mađarske, projekt „AKIR“ je bio jedan od ključnih nacionalnih projekata te prioritetni projekt u sklopu agencije VKKI.

Naglašavajući važnost uspostave sustava za upravljanje vodama i zaštitu od voda u zemljama regije – do sada u Hrvatskoj i BiH te ovim projektom i u Mađarskoj – predsjednik Uprave GDi grupe Boran Lončarić istaknuo je kako je u cilju osiguranja kvalitetne zaštite od voda i poplava neophodno kontinuirano investirati sredstva i resurse, kako u fizičke sustave brana, nasipa i retencija, tako i u tzv. pametne informacijske sustave koju omogućuju brzu i inteligentnu reakciju te predviđanje poplava.

„Gospodarstva koja se pored fizičkih sustava koriste i ovakvim inteligentnim GDi informacijskim sustavima za upravljanje vodama i zaštitu od voda mogu kvalitetnije predvidjeti ponašanja vodnih valova, vjerojatnosti poplava te ponašanje poplava. Time se u konačnici smanjuje odnosno bolje predviđa vjerojatnost događaja na području zaštite od voda te se može kvalitetnije procijeniti način ponašanja i eventualna površina poplava i pripadajućih šteta ako su iste neminovne“, napominje Lončarić.

Prednosti korištenja ovakvog sustava ne ogledaju se samo u koristima za stanovništvo ili gospodarstvo u poplavljenim područjima, već i za sve one koji u konačnici izbjegnu štete od poplava. Točnijim predviđanjem vjerojatnosti i površina poplava također se mogu dodatno smanjiti troškovi osiguranja za gospodarstvo i stanovništvo u onim područjima za koja se na osnovi modeliranja s velikom vjerojatnošću utvrdi da neće biti ugrožena.

Osvrćući se na novopostavljeni sustav u Središnjoj agenciji za vodno gospodarstvo i zaštitu okoliša u Mađarskoj, Lončarić je istaknuo kako će agencija sada moći reagirati znatno brže te samim time biti u mogućnosti kvalitetnije planirati i provoditi mjere za zaštitu od poplava.

„Uz to što je sustav svojevrstan simbol i krajnji rezultat još jednog uspješno provedenog GDi-jevog „mission critical“ projekta na nacionalnoj razini, izuzetno nam je drago da će se ovim alatom, kojim će se svi uredi specijalizirane agencije VKKI širom Mađarske služiti u svakodnevnom radu, izravno doprinijeti općoj sigurnosti, kvaliteti života te zaštiti imovine i građana i gospodarstva u još jednoj od više od deset zemalja regije u kojima GDi grupa djeluje“, zaključuje Lončarić.

GDi ima višegodišnje iskustvo u izradi i implementaciji geoinformacijskih sustava za vodno gospodarstvo i zaštitu od voda. Slični GDi informacijski sustavi se tako već godinama koriste u Hrvatskoj – u Hrvatskim vodama te Upravi za vode – kao i u susjednoj Bosni i Hercegovini, u Agenciji za vode u Republici Srpskoj u Bijeljini te Federaciji BiH u Agencijama za vode u Sarajevu i Mostaru. Rješenja su izrađena sukladno potrebama korisnika, ali i temeljem Zakona o vodama i okvirnim EU direktivama o vodama. Time obuhvaćaju prostorne i atributne podatke o zaštitnim objektima, podatke o organizacijskim shemama na vodnim i poplavnim područjima te sektorima i dionicama za obranu od poplava.

Kako bi se dodatno povećala opća kvaliteta zaštite od poplava u regiji, GDi je kroz rad svojih stručnjaka za vodno gospodarske inteligentne informacijske sustave sudjelovao u radu Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, a u sklopu programa implementacije Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save. Sporazum kroz suradnju članica ima tri osnovna cilja – uspostavljanje međunarodnog režima plovidbe na rijeci Savi i njenim plovnim pritokama, uspostavljanje održivog upravljanja vodama te poduzimanje mjera za sprječavanje ili ograničavanje opasnosti od poplava. Komisija je osnovana 2005. godine, a trenutačne članove čine stručnjaci iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. U sklopu dosadašnje suradnje s Komisijom GDi je izradio implementacijske dokumente za uspostavu zajedničkog geoinformacijskog sustava za rijeku Savu. Početak izrade i postavljanja sustava planira se za narednu godinu, a njegovim će se korištenjem, između ostalog, omogućiti učinkovitije predviđanje, rano upozoravanje te djelovanje u slučaju opasnosti od poplava.

Oglas
Oglas
Pretplatite se na BESPLATNE
Tjedni pregled najzanimljivijih tehnoloških informacija
Poveznica se otvara u novom prozoru
Sigurnosna provjera: Upišite rezultat  1+9=

KOMENTARI


Neprimjerene komentare, poveznice, reklamiranje/promoviranje i komentare koji tematski nisu vezani uz vijest odmah ćemo ukloniti.