Educa Plus: ljudski kapital najvažniji, neznanje najviše usporava ljudski napredak

Fotografija članka: Educa Plus: ljudski kapital najvažniji, neznanje najviše usporava ljudski napredak

Ovogodišnja tema Educe Plus je „Retrospektiva i održiva perspektiva“, a prvi dan Konferencije pod nazivom „Osvrt na najznačajnije teme Educe Plus kroz proteklih deset godine – do kakvih je promjena došlo“ bio je posvećen  retrospektivi najzanimljivijih tema Educe Plus proteklog desetljeća.

Oglas

„Predstavnici pojedinih  tvrtki već godinama kontinuirano sudjeluju u radu ove konferencije kao predavači, panelisti i sudionici rasprava prezentirajući praktična znanja i iskustva“, rekla je Zdenka Peternel, pročelnica Ureda predsjednika HGK i direktorica Centra za razvoj ljudskih potencijala otvarajući Educu Plus – Međunarodnu konferenciju o cjeloživotnom učenju i razvoju ljudskih potencijala koja se  održava  7. i 8. studenog u središnjici Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu.

Unatoč kriznim vremenima zadnjih godina od Educe Plus se nije odustalo zbog pozitivnih reakcija sudionika te značaja cjeloživotnog učenja i razvoja ljudskih potencijala. „Teme o kojima smo raspravljali su od univerzalnog te istodobno i praktičnog poslovnog značaja koje su prezentirali domaći i EU eksperti te stručnjaci iz obližnjih zemalja. Svojevremeno su se javile ideje o dovođenju vrhunskih svjetskih menadžera i poduzetnika poput primjerice Billa Gatesa kako bi se privukla što veća pozornost medija ali nismo podržali tu inicijativu“, rekla je Peternel. Konferencija u današnje vrijeme dobiva još više na značaju jer nas iz krize mogu izvući samo kompetentni ljudi odnosno radna snaga.

Tome treba pridodati izuzetnu dinamičnost tržišnih procesa s kojima se suočavamo  pa su tako primjerice s tržišta radne snage nestala brojna zanimanja, ali su se ujedno pojavila nova.  „Moramo stalno inovirati sve segmente društveno ekonomskih odnosa uključujući i edukaciju pri čemu su predstavnici HGK uključeni u rad svih državnih tijela koja se bave obrazovanjem. U tim procesima  od izuzetne važnosti su inicijative i prijedlozi gospodarstvenika“,  objasnila je Peternel. Na kraju je citirala Nikolu Teslu koji je izjavio kako je neznanje sila trenja koja najviše usporava ljudski napredak.

U proteklom razdoblju razmatrali smo brojne ključne poslovne fenomene i procese poput primjerice organizacijske kulture, intelektualnog kapitala, inoviranja,  unutarnjeg odnosno zaposleničkog poduzetništva i obrazovanju u poduzećima, ustvrdio je Damir Sertić, predsjednik Zajednice za razvoj ljudskih potencijala HGK. Stalno se ukazivalo na važnost ljudskog kapitala, a u radu konferencije do sada je sudjelovalo preko 1300 polaznika i oko 130 predavača.

Mitja Cimerman iz AT Adria govorio je o novim standardima upravljanja ljudskim resursima na temelju 10-ogodišnjeg mjerenja organizacijske klime. Organizacijsku klimu mjere u Sloveniji i Hrvatskoj. Sustav OCS je praktični menadžerski alat za praćenje ozračja (klime) u organizaciji. To je korisno oruđe za primjerice uključivanje zaposlenih u proces odlučivanja te inoviranja radnih procesa i odnosa te učinkovit alat za povećanje povjerenja zaposlenih u rukovodstvo. Mjerenje klime mora biti kontinuirani proces što omogućuje usporedbe a riječ je o poslovnom fenomenu koji se može kvantificirati.

O trendu razvoja internih edukacija i e-learninga u kompanijama govorio je Vitomir Penavić iz Agro akademije koncerna Agrokor. U koncernu je precizno razrađen sustav razvoja zaposlenika pri čemu žele biti atraktivni za mlade i talentirane ljude. U Agrokoru djeluje nekoliko akademija čiji su ciljevi pored ostalog i pružanje kvalitetne i stručne edukacije, unapređivanje i širenje znanja, upoznavanje s najboljom domaćom i svjetskom poslovnom praksom te obučavanje za korištenje najsuvremenijih tehnologija.

Iva Gregurić iz Tiska d.d. napomenula je da u njihovom poduzeću dominiraju interni treninzi  s kojima se nastoji povećati produktivnost, poboljšati kvaliteta te unaprijediti znanja i umijeća. Gotovo 80 posto zaposlenika godišnje sudjeluje u dodatnom obrazovanju koje se pozitivno odražava na razumijevanje korporativne politike  te motivaciju.

„S primjenom e-learninga započeli smo 2008. godine zbog povećavanja znanja zaposlenika uz istovremeno smanjivanje troškova obrazovnog procesa, ali i povećanja iskoristivosti informatičke tehnologije“, rekla je Snježana Šlabek iz Podravke d.d. Pri tome su klasični oblici edukacije i dalje nastavljeni pa je došlo do pozitivnog sinergijskog efekta. Postupno se povećava broj uključenih u e-learning, a obuhvaćena su sva poslovna područja.

O sposobnosti kompanije da uči i održivoj konkurentskoj prednosti  govorila je Gorana Sandrić iz Holcima d.d. koja je ustvrdila kako su u okviru poduzeća implementirani visoki standardi postupanja sa zaposlenicima  te visoki standardi komuniciranja s lokalnom zajednicom. Unatoč krizi koja je snažno pogodila proizvodnju cementa i betona nije došlo do otpuštanja radnika. Upravo suprotno, uz daljnje obučavanje zaposlenika nastojimo  prevladati poslovne teškoće.

Miroslav Abram iu Uljanika d.d. naglasio je kako se u poduzeću već više od 10 godina sustavno upravlja intelektualnim kapitalom. Razrađeni su indikatori mjerenja intelektualne sposobnosti jer su ljudi najdragocjeniji resurs. Potencira se timski rad i razmjena znanja i umijeća, a svi procesi su transparentni i mjerljivi.

Dr.sc. Ana Rački Marinković iz iz Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo naglasila je da će doći do značajnih promjena u segmentu žigova i industrijskog dizajna ulaskom Hrvatske u EU. To su monopolna prava koja osiguravaju poziciju na tržištu. Riječ je o teritorijalnim pravima koja vrijede za pojedine države. Međutim unutar EU-a razrađen je koncept žiga Zajednice i dizajna Zajednice  pa ta prava vrijede na teritoriju EU, ali istodobno teritorijalno načelo ostaje. Konkretno govoreći, ulaskom RH u EU primijenit će se mehanizam automatskog proširenja učinaka žiga i dizajna Zajednice u RH:

Učenje za poduzetništvo u inovativnim poduzećima  bila je tema o kojoj je govorio Vitomir Tafra, tajnik Nacionalne koordinacije E4E. Poduzetnička klima u Hrvatskoj još uvijek je nedovoljno poticajna premda je infrastrukutura uspostavljena. U tom pogledu u znatnoj mjeri se može unaprijediti obrazovanje za poduzetništvo, a upravo je HGK ta koja je pokrenula brojne inicijative pa je tako primjerice 2007. godine osnovana Nacionalna koordinacija E4E koja je međuresorno tijelo Vlade RH. Izrađena je Strategija učenja za poduzetništvo 2010. – 2014.  čiju provedbu regulira Operativni plan 2010. – 2014. U Operativnom planu su precizno razrađeni ciljevi, ciljne skupine, nositelji i sunositelji, očekivani rezultati te izvori financiranja, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izradilo je i ključne dokumente: Nacionalni okvirni kurikulum i Nacionalni kvalifikacijski okvir.. Tako se omogućilo da se obrazovanje za poduzetništvo integrira u sve razine i oblike obrazovanja.

Educa Plus  je događaj koji okuplja struku, predstavlja novosti i pruža uvid u mogućnosti korištenja novih tehnologija kako za edukaciju, tako i za praćenje razvoja ljudskih potencijala u poduzećima. Konferencija se održava od 2003. godine te svake godine pruža sažeti pregled suvremenih trendova s područja razvoja ljudskih potencijala temeljenih na iskustvima iz prakse, uzimajući u obzir i znanstveni pristup.

Oglas
Pretplatite se na BESPLATNE
Tjedni pregled najzanimljivijih tehnoloških informacija
Poveznica se otvara u novom prozoru
Sigurnosna provjera: Upišite rezultat  3+6=

KOMENTARI


Neprimjerene komentare, poveznice, reklamiranje/promoviranje i komentare koji tematski nisu vezani uz vijest odmah ćemo ukloniti.